Python basis syntax

Interactieve Modus Programmeren

Als je de Python IDLE opstart kan je direct beginnen met programmeren.

Als je de IDLE opstart opent een scherm welke eruit ziet als volgt:

Python 2.7.3 (default, Apr 10 2012, 23:24:47) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> ================================ RESTART ================================
>>> 

Als je de volgende regel intypt en op enter drukt word de code direct uitgevoerd.

>>> print "Hallo, Python!"
Hallo, Python!
>>> 

Dit is wel een beetje afhankelijk van welke versie van Python je gebruikt. Het is mogelijk dat er kleine verschillen zitten in de code van Python per versie. In Python 3.4.3 Moet je bijvoorbeeld de code als volgt schrijven.

Python 3.4.3 (v3.4.3:9b73f1c3e601, Feb 24 2015, 22:44:40) [MSC v.1600 64 bit (AMD64)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print ("Hallo, Python!");
Hallo, Python!
>>> 

Script Modus Programmeren

Uiteindelijk zal je er vaker voor kiezen om je script direct op te slaan. Het script welke je schrijft in de Interactieve modus, voer je uit en zodra je het venster sluit is het weg. Je kan ook een bestand maken welke je op slaat en kan hergebruiken.

Een voorbeeld:

Open de Python IDLE via het startmenu en kies “File -> New File” of Ctrl-N. Een nieuw venster word geopend.  Kies nu “File -> Save As…” of Ctrl-Shift-S. Geef het nieuwe bestand een naam. Er zijn 2 type extenties voor Python, .py of  .pyw . Een .py bestand opend een command prompt en voert het bestand uit en een .pyw bestand, mits het de juiste code bevat, opent het script in een venster (py window).

Je kan nu je schript gaan schrijven en uitvoeren door op F5 te drukken. Python zegt dat je het bestand op moet slaan en voert het daarna uit in een nieuw scherm.

#!/python

print ("Hallo, Python!");

Dit geeft het volgende resultaat in een nieuw scherm:

Hallo, Python!

 

Variabele, functie en class namen.

Variabelen, functies, class, modules en andere objecten moeten altijd beginnen met een letter,  A tot Z of a tof z of een underscore (_). Hierna mogen letters en cijfers gebruikt worden. Tekens zoals @, $, en % zijn niet toegestaan in deze. Onthoud ook dat kleine en hoofdletters niet gelijk zijn in python! Variabele “vijf” is dus niet gelijk aan variabele “Vijf”.

>>> vijf = 5
>>> Vijf = 50
>>> print vijf + Vijf
55
>>>

 Gereserveerde Woorden

De volgende lijst met woorden worden door Python gebruikt en kunnen dus niet gebruikt worden voor variabelen, functies, class, modules en andere objecten.

And exec Not
Assert finally or
Break for pass
Class from print
Continue global raise
def if return
del import try
elif in while
else is with
except lambda yield

Regels en Tabs

Python gebruikt geen speciale leestekens om aan te geven dat een stukje tekst bij bijvoorbeeld een functie hoort. Om die reden zal je vanaf het begin af aan goed op moeten letten dat je jezelf de juiste schrijfwijze aanleert.

Een Tab is meestal 4 spaties. Je mag er ook 2 of 3 of meer van maken, zolang ze in het hele document gelijk zijn. Onderstaande voorbeeld zal dus werken:

if True:
  print ("Waar");
else:
  print ("Onwaar");

Onderstaande zal echter een foutmelding geven (“unindent does not match any outer indention level”):

if True:
  print ("Answer");
  print ("True");
else:
  print ("Answer");
 print ("False");

Als je bijvoorbeeld een functie schrijft horen de regels die starten met een tab als blok bij elkaar. Als je een functie in een functie schrijft gebruik je 2 keer de tab aan het begin vande regel. Je zal hier waarschijnlijk vrij snel aan wennen dus schrik niet als het er nu enigszins onduidelijk uitziet.

Het volgende voorbeeld toont een aantal blokken op verschillende niveaus:

#!/usr/bin/python

getal = 11

if getal < 20:
  print ("Het getal is kleiner dan 20.");
  if getal < 10:
    print ("Het getal is kleiner dan 10.");
  else:
     print ("Het getal is groter dan 10.");
else:
  print ("Het getal is groter dan 20.");

Regels inkorten

Soms kan het makkelijk zijn om lange regels in te korten. Je doet dat als volgt:

totaal = verkoop + \
     BTW + \
     Verzenden

Een lijst in python mag je wel inkorten zonder de “\” aan het einde van de regel.

dagen = ['Maandag', 'Dinsdag', 'Woensdag',
     'Donderdag', 'Vrijdag']

Quotes in Python

Je mag in Python enkele (‘), dubbele(“) and drievoudige(”’ or “””) quotes gebruiken, zolang je maar dezelfde quotes voor als na bijvoorbeeld een string gebruikt.

De drie dubbele quotes kan je het best gebruiken voor bijvoorbeeld grotere stukken tekst, omdat je hier de backslash niet hoeft te gebruiken als je naar een nieuwe regel gaat.

woord = 'wo0rd'
zin = "Dit is een zin."
paragraph = """Dit is een paragraph. Hij 
bestaat uit meerdere regels tekst."""

commentaar in Python

Met een hash teken (#) welke niet in een string staat kan je commentaar toevoegen aan je script. Maak hier vooral als je een ingewikkeld programma maakt gebruik van. Alle tekens na de # tot het einde van de regel worden genegeerd door het script.

#!/usr/bin/python

# Hier start mijn programma
print "Hallo, Python!" # Hier print ik de tekst "Hallo, Python!" 

De enige code welke uitgevoerd word is:

Hallo, Python!

Meerder regels commentaal kan je op twee manieren opschrijven:

# Dit is regel 1
# en dit is regel 2
# van mijn commentaar

'''
Deze regels worden
ook als commentaar
gezien
'''

Lege regels

Regels waar geen tekst staat worden genegeerd door Python. Een regel overslaan doe je dus alleen voor jezelf om je script overzichtelijk te houden.

Wachten op input

De regel “raw_input()”(python2) of  “input()”(puthon3) stop je script als je deze uitvoert en wacht op input van de gebruiker. Dit kan heel handig zijn als je interactie wilt met je script.

#!/usr/bin/python

naam = input("\n\nGeef je naam:")
if naam:
    print (naam);

De “\n\n” beteken 2 keer new line, dus 2 lege regels. raw_input of input kan ook gebruikt worden als je niet wilt dat je scherm direct sluit na het uitvoeren van een script.

Meerdere Statements op een regel

De semicolon ( ; ) staat toe dat je meerdere statements op 1 regel schrijft zolang ze geen functieblok starten. Een voorbeeld:

import sys; a = 'appel'; sys.stdout.write(x + 's')

Meerdere Statement Groepen als Suites

Een groep met meerdere individuele statements, welke deel uitmaken van 1 blok heten suites in Python. Zo een complexe statement, zoals if, while, def, en class bestaan uit een header regel en een suite.

Header regels beginnen de statement en eindigen met een dubbele punt ( : ) gevolgd door enige regels code genaamd de suite. Een voorbeeld:

if header : 
  suite
elif header : 
  suite 
else : 
  suite

Geef een reactie