Python expandtabs

expandtabs()

expandtabs geeft een kopie van de string waarin tabs worden vervangen door spaties, eventueel met behulp van de gegeven tabgrootte (standaard is 8 spaties) ..

Je gebruikt expandtabs als volgt:

str.expandtabs(tabsize = 8)


Je moet dus de “tabsize” of het aantal spaties aangeven.

#!/usr/bin/python

str = "Dit is\tstring voorbeeld.";

print ("Original string:      " + str)
print ("Standaard tab naar spaties: " + str.expandtabs())
print ("Aangepaste tab naar spaties:" + str.expandtabs(4))

Het resultaat geeft dan:

Original string:      Dit is    string voorbeeld.
Standaard tab naar spaties: Dit is        string voorbeeld.
Aangepaste tab naar spaties:Dit is    string voorbeeld.

 

Geef een reactie