Linux basis commando’s 15 WGET

WGET.

Met WGET kan je bestanden downloaden van het internet.

Met de min hoofdletter O, dus -O kies je de locatie waar je naar toe wilt downloaden.
Bijvoorbeeld:

 root@Zoekutuit ~ $ wget http://wordpress.org/latest.tar.gz -O  /var/www/wordpress.tar.gz
 --2012-05-15 15:50:27-- http://wordpress.org/latest.tar.gz
 Resolving wordpress.org... 72.233.56.138, 72.233.56.139
 Connecting to wordpress.org|72.233.56.138|:80... connected.
 HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
 Length: unspecified [application/x-gzip]
 Saving to: '/var/www/wordpress.tar.gz'

Geef een reactie