Linux basis commando’s 14 CHOWN

CHOWN.

Met het commando CHOWN kan je de eigenaar van een bestand wijzigen.

Zo verander je de eigenaar van bestand.test naar pi.

 root@Zoekutuit ~ $ ls -l
 -rwxr-xr--- 1 root root 875596 2015-05-14 07:09 bestand.test
 root@Zoekutuit ~ $ sudo chown pi bestand.test
 root@Zoekutuit ~ $ ls -l
 -rwxr-xr--- 1 pi root 875596 2015-05-14 07:09 bestand.test

Om ook de groep te wijzigen gebruik je:

 root@Zoekutuit ~ $ ls -l
 -rwxr-xr--- 1 pi root 875596 2015-05-14 07:09 bestand.test
 root@Zoekutuit ~ $ sudo chown naam:groep bestand.test
 root@Zoekutuit ~ $ ls -l
 -rwxr-xr--- 1 naam groep 875596 2015-05-14 07:09 bestand.test

Als je alleen de groep wilt veranderen kan je eventueel het commando CHGRP gebruiken.

Geef een reactie