Linux basis commando’s 13 CHMOD

CHMOD.

Met CHMOD kan je de rechten van een bestand aanpassen.
Elk bestand heeft Lees(r), Schrijf(w) en Uitvoer(x) rechten.
Rechten worden vaak weergegeven als:

-rwx-   dit bestand mag je alles mee doen.
-r—     dit bestand mag je alleen lezen.
—x-    dit bestand mag je alleen uitvoeren.

Vaker zal je zien dat de rechten zijn verdeeld in Gebruiker, Groep en overige, welke dan alle hun eigen rechten hebben.
Deze staan dan aangegeven als -rwxr–r— als alleen de gebruiker het bestand mag aanpassen en uitvoeren en de Groep en Overige alleen mogen Lezen.

Ook is het nog mogenlijk dat de hierboven aangegeven reeks is vervangen door cijfers.
De r word dan aangeduid met het cijfer 4, de w met het cijfer 2 en de x met het cijfer 1.
Dit zorgt voor ervoor dat als je welk mogenlijke combinatie ook opteld, je een uniek cijfer krijgt welke staat voor de rechten per groep.

—x- is gelijk aan 1
–w– is gelijk aan 2
–wx- is gelijk aan 3
-r— is gelijk aan 4
-r-x- is gelijk aan 5
-rw– is gelijk aan 6
-rwx- is gelijk aan 7

Je kan nu de rechten op het bestand -rwxr–r— aangeven met -744-.

Een voorbeeld om bestand.pl met lees, schrijf en uitvoer rechten voor alle gebruikers te wijzigen in alleen uitvoeren voor de eigenaar gaat als volgt:

 root@Zoekutuit ~ $ chmod 100 bestand.pl
 root@Zoekutuit ~ $

Geef een reactie