Linux basis commando’s 06 RM

Remove

Als het goed is heb je al gelezen dat je met LS de inhoud van een directory kan zien.

 root@Zoekutuit ~ $ ls -l
 total 4
 drwxrwxr-x 2 root root 4096 Jan 1 1970 python_games
 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 14 09:26 testmap
 root@Zoekutuit ~ $ _

Met RM kan je een bestand of directory verwijderen.

Je krijgt als je de vraag of je er zeker van bent omdat deze manier van verwijderen definitief is.

 root@Zoekutuit ~ $ ls -l
 total 12
 drwxrwxr-x 2 root root 4096 Jan 1 1970 python_games
 -rw-r--r-- 1 root root 5 Mar 14 06:31 testfile.pl
 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 14 06:23 testmap
 root@Zoekutuit ~ $ rm testfile.pl
 rm: remove write-protected regular file `testfile.pl'? y
 root@Zoekutuit ~ $ ls -l
 total 4
 drwxrwxr-x 2 root root 4096 Jan 1 1970 python_games
 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 14 09:26 testmap
 root@Zoekutuit ~ $ _

RM -r gebruik je als een directory wilt verwijderen.
De map “testmap” bevat 1 bestand.

 root@Zoekutuit ~ $ ls -l
 total 8
 drwxrwxr-x 2 root root 4096 Jan 1 1970 python_games
 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 14 06:35 testmap
 root@Zoekutuit ~ $ rm -r testmap
 rm: remove write-protected regular file `testmap/testfile.pl'? y
 root@Zoekutuit ~ $ ls -l
 total 4
 drwxrwxr-x 2 root root 4096 Jan 1 1970 python_games
 root@Zoekutuit ~ $ _

Zonder de -r krijg je een foutmelding.

 root@Zoekutuit ~ $ rm testmap
 rm: cannot remove `testmap': Is a directory
 root@Zoekutuit ~ $ _

Geef een reactie