Linux basis commando’s 05 RMDIR

Remove Directory

Als het goed is heb je al gelezen dat je met LS de inhoud van een directory kan zien.

 root@Zoekutuit ~ $ ls -l
 total 4
 drwxrwxr-x 2 root root 4096 Jan 1 1970 python_games
 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 14 09:26 testmap
 root@Zoekutuit ~ $ _

Met RMDIR kan je een directory verwijderen, mits deze leeg is.

 root@Zoekutuit ~ $ rmdir testmap
 root@Zoekutuit ~ $ ls -l
 total 4
 drwxrwxr-x 2 root root 4096 Jan 1 1970 python_games
 root@Zoekutuit ~ $ _

Je kan natuurlijk ook een map verwijderen in een andere folder met:

 root@Zoekutuit ~ $ rmdir /testmap/map1
 root@Zoekutuit ~ $ _

Geef een reactie