Linux basis commando’s 01 LS

ls

Om een lijst van bestanden in de huidige map op het scherm te krijgen, gebruik je het commando ls.

ls

Om met dit commando extra informatie over bijvoorbeeld grootte van bestanden te krijgen type je:

ls -l

Let hierbij op dat er een spatie tussen “ls” en “-l” staat.
Er zijn nog veel meer opties voor het “ls” commando welke je kan bekijken met:

ls --help

Geef een reactie